Sensör Geliştirme ve Su Arıtma Teknolojileri

Sensör Geliştirme ve Su Arıtma Teknolojileri

Hidrojeoloji

Maden sahalarında ve dışında su kaynaklarının belirlenmesi ve yönetimi ile ilgili olarak verilen hizmeler aşağıda özetlenmiştir.

Yazılım ve Simülasyon

HMT cevher zenginleştirme tesis tasarımında simülasyon araçlarından yoğun olarak yararlanmaktadır.

Ar-Ge

Araştırma ekibinin geniş çerçevedeki uzmanlık alanları HMT’ye cevher hazırlamanın çeşitli alanlarında çalışma imkanı tanımaktadır. 

Devre Tasarımı

Devre Tasarımı

Tesis Performansı Değerlendirme ve Optimizasyon

Tesis Performansı Değerlendirme ve Optimizasyon

Zenginleştirme ve Akım Şeması Geliştirme

Zenginleştirme ve Akım Şeması Geliştirme

Cevher Karakterizasyonu ve Proses Mineraloji

Cevher Karakterizasyonu ve Proses Mineraloji